top of page
חיפוש
  • yossi9997

ניוזלטר #7 - קומת ביניים באבן גבירול

הוועדה לא אישרה מגורים בקומת הביניים בבנין המשמש למגורים ומסחר באבן גבירול, כי שימוש זה נוגד את המגמה התכנונית לרחוב


ברחובות מסחריים רבים בת"א בנויים בניינים הכוללים קומת ביניים מעל קומת הקרקע המסחרית כשמעליה בנויות קומות המגורים.

קומת הביניים עברה עם השנים גלגולים שונים, התחילה כגלריה, הורחבה, נסגרה, קיבלה זכויות בניה נפרדות (כמו בפרוטוקול 219 לדוגמא) ופעמים רבות, בהתאם למגמות התכנון באותם שנים, אישרו אותה כקומת מגורים לכל דבר, לרוב באמצעות הקלה.

ברח' אבן גבירול רוב הבניינים הקיימים הם בני 3-5 קומות מעל קומת מסחר גבוהה הכוללת לרוב גם קומת גלריה. גם הבניין שלנו נבנה בצורה דומה אבל קומת הגלריה בו עברה גם היא כמה גלגולים, הרחבות ושינויים.

בשנת 1989 אושרה במבנה תב"ע נקודתית שהגדילה את קומת הגלריה להיקף של קומה מלאה לשימוש משרדים וקבעה שהקומה תהיה יחידה מסחרית אחת יחד עם קומת הקרקע. וכך באמת היה במשך שנים.

בבקשה שנדונה עכשיו ביקשו לאשר שימוש חורג לתוכנית בדיעבד ל-4 דירות בקומה זו. ברחובות מסחריים אחרים היו מאשרים בקשה כזו, כמו לדוגמא בבניין בבן יהודה, בבקשה שנדונה ממש לפני דיון זה.

באבן גבירול, עורק מרכזי בעיר, מקודמת מזה כמה שנים תכנית להתחדשות הרחוב וב-2015 פורסמו תנאים להוצאת היתר לפי סעיף 78. התוכנית ממשיכה להתגלגל לאיטה (אבל ממש לאיטה) ומדי כמה זמן עוברת שינויים ועדכונים, באספקטים רבים- מספר קומות, קווי בנין, תכסית, נסיגות ועוד. אך עוד מפרסום המדיניות ב-2014, תמהיל השימושים בקומה הראשונה הוגדר לכל שימוש- מלבד מגורים.

אז למרות שאחת ממטרות התוכנית היא הגדלת הצפיפות ולמרות שלא הוגדרה בה קומת ביניים, הוועדה החליטה שהשימוש המבוקש נוגד את המגמה התכנונית, לשמר ולבסס שימוש למסחר ותעסוקה ב-2 הקומות התחתונות של הבניינים. ובמקרה זה השימוש שאושר למשרדים בקומת הביניים בתב"ע מ-89 עונה על המגמה התכנונית ולא ניתן לשנות אותה.

ובעוד התב"ע של רחוב ארלוזרוב שהתחילה מאוחר יותר שועטת קדימה ועוברת תנאי סף, אבן גבירול עדיין מבוששת. יחד עם זאת, זה הזמן לקדם שם פרויקט ולרתום דיירים, כי למרות שלהוציא היתר להריסה ובניה באבן גבירול לא הולך להיות הליך קצר ופשוט, יש בו הרבה פוטנציאל. ובעיקר בשילוב כוחות של 2-3 בניינים בקיר משותף.

29 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page