top of page
חיפוש
  • yossi9997

ניוזלטר #9- בניה בקיר 0 זה לא (בהכרח) בקיר משותף

הועדה אישרה בכרם התימנים בניה בקו מגרש בגובה 3.5 קומות, במרווח של 2 מ' מהבנין השכן שרק נבנה


פרוטוקולים של דיוני ועדה יכולים לספק הבנה להלך הרוח של חברי הוועדה, להבין את עמדותיהם העקרוניות בנושאים שונים ואת יכולתם לקבל ההחלטות תוך שיקול דעת ובהתחשבות בהמלצות הצוות המקצועי- המשפטי והתכנוני. לפעמים ההמלצות מקשות על קבלת החלטה- האם לדאוג לנראות ולתכנון? או לתושבים ולבעלי הקרקע?

בדיון האחרון חזרה בקשה מסיבוב קודם, שהצריכה קבלת החלטה אמיצה.

בכרם התימנים (אזור מגורים א שיקום) המגרשים קטנים וצרים ובניינים רבים בנויים בקו בניין צדדי 0, כלומר דבוקים זה לזה. לפי התב"ע, קו הבנין הצדדי הוא 2 מ', בכוונה לשמור מרחק של 4 מ' בין בניינים שכנים. התב"ע גם אומרת שבמידה ו-2 השכנים מסכימים, ניתן לבנות בקו 0, כלומר ללא מרווח.

רוחב המגרש שלנו הוא כ-4.6 מ' (בממוצע) ובמגרש הצמוד מדרום, על שטח מפנק של 250 מ"ר, נבנה ב-2015 בניין, בקו צדדי 2 מ'. המשמעות היא שגם הבנין שלנו צריך להתרחק 2 מ' מקו מגרש, מה שישאיר במגרש רוחב של כלום לבניה. מזל שהשכן מהצד השני כבר בנוי בקו 0.

בעיה. המבקש רוצה לבנות בנין, אבל בגלל השכן הוא "נענש" ולא יכול לממש את זכויותיו. ואם אפשר לתבל את זה עוד- המבקש ב-2 המגרשים- הוא אותו אדם. המבקש הסביר בדיון שלא הייתה לו ברירה כי כך בדיוק אמרו לו בזמנו לבנות במחלקת רישוי. והעו"ד הסביר שהמגרש שלנו בכלל נקנה ע"י המבקש רק בסיום הבניה של הראשון, ב-2015, כך שעניין הבעלות לא רלוונטי. אבל זה עדיין משעשע.

הלך המבקש וביקש על זה הקלה.

חוות הדעת הראשונית של היועצת המשפטית הייתה שלילית, אך לאחר בחינה נוספת- היא שינתה את דעתה: התב"ע כאמור מתירה בניה בקיר 0 במידה ויש את הסכמת 2 הצדדים. מכיוון שזה אותו מבקש, אז הסכמה- יש. השאלה היא, האם אפשר לבנות בקיר 0 למרות שהשכן לא בנוי כך? העו"ד טען והיועמ"ש הסכימה- שעם הקלה- כן. כי אחרת היה צריך להיות כתוב "בקיר משותף" ולא "בקיר 0".

ברישוי הודו שהם לא חיים טוב עם ההמלצה כי זה יצור מרווח של 2 מ' בין הבניינים עם קיר אטום בגובה 3.5 קומות. עוד חששו שבעתיד יפתחו חלונות בקיר האטום, בניגוד לחוק. הוועדה החליטה על סיור במקום.

לאחר שבסיור הפנימו את הפרופורציות ברחובות הצרים וראו עוד כמה מבנים הבנויים באותו אופן ("אנשים נותנים כיפים אחד לשני מהחלון"), החליטו לקחת אחריות על ההחלטה שקיבלו בזמנו (לאשר לשכן בניה במרווח 2 מ'), ולאשר את ההקלה לבנות בקו מגרש בלי מרווח.

ובא לשמעון גואל.

· עוד בדיון – ציטוט לפינתנו החדשה "התנגדויות קורעות":

בבקשה לתוספת ברכה בגג הוגשה התנגדות אנונימית: "סיכוי כי מהפצצה המים בברכה יטביעו את השוהים במקלט"

· ועוד בדיון- החלטה חיובית גם בפרויקט שלנו. אמנם פחות פיקנטית, אך עם רווח מאד משמעותי בצידה.


שבוע מצויין שיהיה, ושאינשאללה יחזרו כבר ללימודים

113 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page