top of page
חיפוש
  • yossi9997

קווי בנין ב-77-78 לרובעים 5-6

עודכן: 29 באוג׳ 2020

הוועדה ביטלה 2 הקלות שאושרו ב-2017 בבקשה להריסה ובניה בכרם התימנים כי הן נוגדות פרסום לפי 77-78 עבור רובע 5

בשנת 2015 פורסמה הודעה על הכנת תכנית לרובעים 5-6 לפי סעיפים 77-78 לחוק, אשר תוקנה והוארכה מספר פעמים (פעם אחרונה בנוב' 2019). הפרסום כולל בין השאר מגבלות לגבי קווי בנין, אך בשונה מתכנית מאושרת, בפרסום לא ניתן לבקש הקלות מעבר למה שמפורט בו.

הקלות בקווי בנין הן בין ההקלות המוכרות אבל ביניהן יש כמה הקלות פחות נפוצות, וב-2 מהן נעשה שימוש באותה בקשה להיתר:

· הקלה בקו בנין קדמי בהתאם לקו לפיו בנויים רוב הבניינים באותו קטע רחוב

· הקלה בקו בנין אחורי של 30% בקיר ללא חלון

הבקשה הוגשה ב-2016 ובמרץ 2017 הוועדה אישרה אותה, עם קו בנין קדמי 3 מ' במקום 4 מ' וקו בנין אחורי 3.5 מ' במקום 5 מ'.

כמה חודשים לאחר מכן, בנוב' 2017, לאחר קבלת חוו"ד היועצת המשפטית הראלה אוזן וחוו"ד מחלקות תכנון ורישוי, הוועדה החליטה לבטל את אישור ההקלה בקו בנין קדמי, כי היא נוגדת את הפרסום לפי 77-78, בו מצוין שקו בנין קדמי הוא לפי תכנית מאושרת- 4 מ' בלבד.

אגב, חודשיים לפני הדיון התקבלה התייחסותו של עו"ד מיכה גדרון שמייצג את המבקש, שהם מודעים למגבלה החוקית אבל הם מבקשים לפנות למועצה הארצית להחרגה נקודתית.

באפריל 2018 הארצית דחתה את הערר, אז הבקשה תוקנה בהתאם, לפי קו בנין קדמי של 4 מ'.

בדצמבר 2018 אושרה הארכת תוקף החלטת וועדה לשנה נוספת ובפברואר 2020 אושרה הארכה נוספת ואחרונה של 90 יום. ולאחר שהושלמו כל הדרישות, וכל התנאים, וכל האישורים, הבקשה הגיעה לבדיקה הסופית במח' רישוי. במהלך הבדיקה הסופית שמו לב שהקלה נוספת שאושרה בוועדה במרץ 2017- לא היה ניתן לאשר, מאותה סיבה: היא לא בהתאם ל-77-78.

הוועדה דנה והחליטה "לתקן את נוסח אישור ההקלה" ולאשר הקלה בקו בנין אחורי של 10% במקום 30%. כך שההקלה תעמוד בקו בנין אחורי מותר של 4.5 מ' בהתאם לפרסום לפי 77-78.

בבנין שמתוכנן בחלקה בשטח של 200 מ"ר, צמצום של מטר בחזית ומטר בעורף לכל גובה הבנין הוא קריטי. שטח הקומה הצטמצם במקרה זה מ-101 מ"ר ל-85 מ"ר. 16% פחות, תוך 3 שנים. וההיתר עדיין לא התקבל.

מה לומדים מזה? שיזם צריך לבדוק היטב את הסיכונים ולכל הפחות לקחת אותם בחשבון בדו"ח 0. ושאישור וועדה הוא עדיין לא בטון.

ואם כבר רובע 5- ב-20.7 תתקיים ישיבה במחוזית ובמידה ומהנדס העיר לא יציג התקדמות בתכנית הוועדה תשקול לקצר את תקופת התנאים המגבילים.

עד מתי אוג' 15?

33 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page